Haiku 011-020

Posted on Updated on

011

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Dovanoja dangui
Kamuolį dūmų
Smilkstanti pušis.

Haiku 2 

Rasos karoliukai
Užkloja žemę.
Jais pasipuošiu kojas.

Haiku 3       

Ryto brėkšmas.
Nyksta nakties veidas.
Lieka jos vėsios pėdos.


012

Prabėgo vaikystė

Nulūžo smilgos

Pagauta jaunystė


013

Skuodžia vasara

Pakėlusi galvą

Apsiavusi rasą


014

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Žuvies nugara
Švyst- praplaukia jūržolės.
Potvynio kelias.

Haiku 2

Žaidžiu jūržole.
Dengiuosi žąsies oda.
Dar ne vasara.

Haiku 3

Dviejų nekalbadienis.
Trakšt! Perkerpa tylą
Žiemos jūržolė.


015

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Ledinis vanduo.
Žvilgt: jūržolė pražysta
mūsų delnuose.

Haiku 2

Rudens vakaras.
Glostau dumbliną valtį…
ak, tuščią valtį.

Haiku 3

Šąla. Priglundu.
Tu kvepi jūržolėmis
ir šviežia žuvim.

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

Laminarija
riša jūrinį mazgą
ant mūsų rankų.

Haiku 2

Žilsta jūržolė
apverstoje valtyje –
vualis našlei.

Haiku 3

Darausi kaukę.
Slepiu po dumbliais veidą
Pati nuo savęs.


016

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Audros blaškomas paukštis.
Jūržolės bangose.
Užmerkiu akis.

Haiku 2

Kas gi perpras šį reginį?
Japoniškos jūržolės
pilkoje Lietuvos pusnyje.

 

Reklama

Haiku 001-010

Posted on Updated on

001

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Suledyjusios
Jūržolės laukia
Kol ji pasakys.

Haiku 2

Jūržolės krante
Degančiam saulės smėly
Kojos įmerktos.

Haiku 3

Jūra amžina
Lapams krentant į smėlį
Jūržolės nemiršta.


002

Haiku: šiuolaikinis

Haiku 1
ateistas
bažnyčios varpai daužo
kudlotą šunį
davatka verkia

Haiku 2

tyla
karvidėse
mėgdžioja pavasarį

Haiku 3

skardinė žuvų
sulūžusi meškerė
plaukia fleškutė


003

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1
Jūržolių pinklės
raizgo gintarinę šviesą.
Vasaros šėlsmas nutolsta.

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Jūržolių kvapas
mena Baltijos gaivą
vasaros žingsniuos.


004

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

jūržolių žalia
renkuosi akių spalvą
vienam vakarui

Haiku 2

veidu į vėją
meta bangos jūržoles
be atsakymų

Haiku 3

ach gyvenimas
kur smėlio pilis ryte
tik jūros žolės

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

žaisliniame kibirėlyje
pažadas dovanoti
jūrą

Haiku 2

tokie skirtingi
kapstosi jūržolėse
žuvėdros ir žmonės

Haiku 3

kiek nedaug
tinklo akyse
vėjas ir jūržolės


005

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

Mamos skydliaukė –
Voratinklis kopoje
Klykia jūržolių.

Haiku 2

Užmigo Jūratė
Jūržolių grotų kape.
Kuršiai išplaukia.
Negrįžtamai.

Haiku 3

Karo pabėgėlių
Pripučiamos valtys
Ritosi kiaurą naktį…
Skenduolė jūržolėse.

Haiku kategorija: 3 klasikiniai.

Haiku 1

Druska ir žolė,
Jūra vis neša paukščius.
Po gabalėlį.

Haiku 2

Jūržoles plėšo
Žiaurios vėtros šiaurinės…
Priglaudžiu dukrą.

Haiku 3

Laivas seklumoj,
Ledijančios jūržolės.
Išverktos akys.


006

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis

Haiku 1   

Mėnesienoje
Jūržolių atolą džiausto
Šienpjoviai

Haiku 2 

Nurimo jūra
Kranto smėlyje
Neišsipildžiusios viltys

Haiku 3   

Dviese
Bangose tarp jūržolių –
Ji ir pilnatis


007
Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Gintarai krante
į saulę žvelgia
saulė juose

Haiku 2

Vėjas šukuoja plaukus
jūržolės velias tarp pirštų
traukia į jūrą

Haiku 3

Jūra
delne gintarai
rojuje šventasis išmeldžia Dievą
grįžta lietuviai į Lietuvą


008

Haiku kategorija: šiuolaikinis 

Haiku 1

Japonija. Suši.
Pajuntu oanori skonį…
Užsisvajojau!

Haiku 2

Pamečiau žiedą.
Nugrimzdo jūržolių glėbin,
Kaip tavo meilė…


009

Haiku 1 

Leidžiasi saulė
Įsismarkavo vakaris
Kvepia jūržolėm

Haiku 2

Jūržolių atole
Stryksi jūros arkliukas
Nepasiklydęs

Haiku 3

Be vėjo
Dugno srovėse supasi
Jūržolių pieva

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 4

Nurimo audra
Po kojomis jūržolės
Atsisveikinam


010

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1:

fitoplanktonas
godžiai košia banginis
mėnulio taką

Haiku 2

Hinamacuri
iššūkis tik močiutei
temaki sušis

Haiku 3

jūros pakrantė
žuvų ir dumblių kvapas
kaime po smėliu