Įvykiai 2015

Rudenį buvo perskaityta proza

Baigėsi šventė „Proza skaitoma rudenį“. Išvažinėjo šventės svečiai, išsiskirstė dalyviai, beliko „suskaičiuoti“ viščiukus. Tai yra paviešinti rezultatus. Lapkričio 2 -6 d.d. 9 rašytojai lankėsi 7 miesto mokyklose bei gimnazijose ir dalyvavo literatūros pamokose, trys prozos skaitymai vyko Švėkšnoje, Gargžduose ir Klaipėdoje, kūryba skaitė 12 rašytojų: Vidmantas Kiaušas Elmiškis, Jurgis Gimberis/ Kaunas/, Boris Bartfeld ir Oleg Gluškin / Kaliningrad/, J.Šikšnelis, R.Kairienė, Clandestinus, D. Sobeckis, A.Kuklys ir kiti / Klaipėda/.

Trumpo rašinio konkurse „Ir vaikams, ir sliekams, ir vanagams“ dalyvavo 18 autorių. Už kūrinėlius buvo galima balsuoti internetu. daugiausia internautų simpatijų sulaukė kūrinys „Laiškelis“. Autorei Kristinai Žiemytei iš Vilniaus paskirta EUROPREMIJA. Komisija aukštai įvertino kūrinį „Mažiausias žirnis“. Autorei Daliai Tamošauskaitei iš Skuodo įteikta Vieno banknoto premija.

This slideshow requires JavaScript.


 

2015 metų spalio 28 d.Papilėje buvo pažymėtos 222 – osios Simono Daukanto gimimo metinės. Šventę moderavo S. Daukanto muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė, o eiles skaitė klaipėdietis poetas Alfonsas Jonas Navickas

Nuotraukų aut. Laima Glibauskienė

This slideshow requires JavaScript.


Šių metų spalio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Meno skyriuje vyko poeto Alfonso Jono Navicko naujų knygų „Donelaičio kelyje“, Poezija(Vertimai) ir „Pagautas buvau kelionėje“ sutiktuvės. Dalyvavo Autorius, aktorius Aleksandras Šimanskis, Meno skyriaus vedėja Birutė Skaisgirienė, poeto gerbėjai ir bičiuliai

 

This slideshow requires JavaScript.

Nuotraukų aut. Laima Glibauskienė


 

kantautas

2015 m. spalio 16 d.  Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje vyko poeto  marinisto  Jono Kantauto jubiliejinis vakaras. Jame dalyvavo prof dr Albinas Drukteinis, lektorius Romuladas Skunčikas, aktorius Aleksandras Šimanskis, gitaristas Romualdas Kastravickas, laivyno mechanikas, dviejų knygų autorius Aleksandr Blytuškin.
http://kultura.lrytas.lt/daile/marinistui-jonui-kantautui-gero-vejo-linkejo-ir-jurininkai.htm


 

Skelbiamas kasmetinis trumposios prozos konkursas „Ir vaikams, ir sliekams, ir vanagams“ (skirtas Rymanto Černiausko 65 – mečiui paminėti). 1 puslapio apimties kūrinėlių, pasirašytų slapyvardžiu nurodant tapatybę laukiame adresu klrasytojai@gmail.com. iki spalio 31 d. Konkursiniai kūriniai bus skelbiami Klaipėdos rašytojų tinklapyje https://klrasytojai.wordpress.com/, vertinami komisijos, išrenkant Vieno banknoto premijos laureatą. Gali būti numatytos ir paskatinamosios premijos. Už paskelbtus kūrinius bus galima balsuoti internetu. Daugiausiai internautų balsų surinkęs autorius bus apdovanotas Europremija.

Linkime sėkmės ir laukiame kūrinių

LRS Klaipėdos skyrius


LRS Klaipėdos skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Išrinktas skyriaus pirmininku 2011 m. Juozo Šikšnelio keturių metų kadencija, numatyta skyriaus įstatuose, baigėsi šiemet. Rugsėjo 29 d. buvo sušauktas ataskaitinis susirinkimas, kuriame skyriaus pirmininkas atsiskaitė už savo veiklą, pažymėdamas kas buvo nuveikta ir ko nepavyko pasiekti. o nuveikta išties nemažai: skyrių papildė keturi rašytojai, organizuojamos tradicinės šventės – poezijos pavasaris bei prozos ruduo, treti metai vyksta haiku šventės. Sukurtas skyriaus tinklapis, firminis stilius, vyksta skyriaus narių naujų knygų sutiktuvės, jubiliejiniai renginiai, ženklais ir simboliais pažymimos literatūrinės miesto vietos. Skyriaus rašytojų kūryba vertinama šalyje, tą liudija dvi Vyriausybės kultūros ir meno premijos, Vyt. Kubiliaus, Poezijos pavasario premija už kūrybą vaikams bei keturios I.Simonaitytės premijos, kasmet per Proza rudenį šventę įteikiamos vieno banknoto ir Europremijos. Į pirmininko postą pretendavo tik buvęs pirmininkas J.Šikšnelis. Daugiau kandidatų nebuvo. Balsuojant visi vieningai atidavė balsus už kandidatą. Juozas Šikšnelis liko vadovauti LRS Klaipėdos skyriui antrąją kadenciją.


 

Poetinė viešnagė Kaune

Daiva Molytė-Lukauskienė

Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ metu poetai tarsi paukščiai pasklinda ne tik po visą Lietuvą, bet ir už jos ribų.

Renginys sulaukia didelio susidomėjimo skaitytojų, kūrėjų, literatūros kritikų tarpe. Ir čia įterpsiu rašytojo Juozo Šikšnelio garsiai ištartą frazę, kad kiekvienas save laikantis poetu, stengiasi skaityti šiame festivalyje. Belieka tik pasidžiaugti, kad susitikimai su publika nevirsta grafomanų fiesta po „Poezijos pavasario“ vėliava.

 Išvyka į Kauną

Šį kartą skrajoti daug neteko, bet kartu su uostamiesčio poetėmis Rita Latvėnaite – Kairiene, Nijole Kliukaite – Kepeniene ir šių eilučių autore Daiva Molyte – Lukauskiene viešėjome Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje. Tai ne pirma pajūryje gyvenančių ir kuriančių rašytojų kelionė į Kauną, kur jos savo patirtimi dalijasi su jaunais ir senais skaitytojais.

Viešnias pasitiko Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, poetas ir prozininkas Vidmantas Kiaušas – Elmiškis. Gimnazijoje renginį vedė poetė, literatūros kritikė Erika Drungytė.

Pasak Maironio universitetinės gimnazijos direktorės dr. Daivos Garnienės, šis moksleivių ir rašytojų susitikimas, ne tradicinė literatūros pamoka. Tai ne eilinė galimybė „Poezijos pavasario“ metu gimnazijoje, susitikti ir pabendrauti su kūrinių autoriais, paklausyti jų skaitomos kūrybos.

 Čečėnijos aikštėje

Iš uostamiesčio atvykę poetės kartu su Kauno menininkais aktore Olita Dautartaite, Viliumi Kaminsku, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore, rašytoja Aldona Ruseckaite, poetais Robertu Keturakiu ir Vladu Vaitkevičiumi lankėsi Kauno miesto Čečėnijos aikštėje vykusiame renginyje „Skrydis“.

Vaikai, besidžiaugdami pirmaisiais pavasarinės saulės spinduliais taškėsi fontano vandenyse, o jų tėvai klausėsi ėilėraščių ir apžiūrinėjo Zenono Baltrušio nuotraukų apie rašytojus parodą „Poezijos pavasario veidai“, eksponuojamą čia pat, aikštėje, šalia daugiabučių.

Į renginio programą puikiai įsipynė ir VDU Muzikos akademijos prof. Sabinos Martinaitytės klasės solistų Viktorijos Gurejevos, Jurgio Jarašiaus, Monikos Pleškytės atliekami muzikiniai kūriniai. Jiems talkino pianistė Kotryna Kaklauskaitė. Pranešimą perskaitė hum. m. dr. Eugenija Vaitkevičiūtė.


 

POEZIJOS PAVASARIO 2015 m KLAIPĖDOJE AKIMIRKOS:

Visų nuotraukų autorius Eugenijus Macius.

I diena. „Eilės liejasi laisvai“

Susirinkę tylos minute pagerbė mirusią poetę O. Dovidavičiūtę Pučenia.
Dalyvavo: Darius Rekys, Rita Bijeikytė – Gatautė, Albertas Stašinskas, Tomas Abrosimovas, Monika Šulcaitė, Vyt. Navakauskas, Valerijas Kanišauskienė, Jonas Sakalauskas, Rūta Jurkuvienė, Laura Ruibytė, Mamertas Čiplys, Irena Skirkevičienė, Danielė d‘Ercevilė, Arvydas Daškus, Danutė Krakauskienė Aleksandra Zikaraitė – Navakauskienė, kankliavo Janina Turauskienė

This slideshow requires JavaScript.

II diena. „Mažųjų eilės“

Aktorė Virginija Kochanskytė padeklamavo Silvestro Dovainio eilėraštį, poetė Dalia Kudžmaitė Balsienė paskaitė savo kūrybos, E.Balsio menų gimnazijos moksleiviai atliko poetinę kompoziciją pagal savo eiles.
Moksleivės Greta Jonkutė ir Benita Balsytė skaitė savo eiles, o vedėjos Nijolės Kepenienės paraginti visi esantys salėje čia pat vietoje kūrė eiles. Labiausiai vykusių eilių autoriai gavo dovanų Onutės Dovidavičiūtės Pučenios knygą „Skrendanti jūra“ bei skanaus rašytojos Nijolės Kepenienės torto.

This slideshow requires JavaScript.

III diena. „Išėjusiems“ Skulptūrų parke

Buvo pagerbta mirusi poetė Ona Dovidavičiūtė Pučenia, apie velionę kalbėjo Sigita Kondratienė, jos eilių fragmentai buvo kreida užrašyti ant asfalto

Eiles skaitė:
Gerda Jankevičiūtė, Jonas Kantautas, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė, Natalija Lajauskienė, Salomėja Burneikaitė, Albertas Stašinskas, Gediminas Bytautas, Rita Kairienė, Daiva Molytė, Mindaugas Valiukas, Rita Bijeikytė-Gatautė, Irena Skirkevičienė ir Rūta Jurkuvienė

This slideshow requires JavaScript.

IV diena. „Trumpai drūtai“ Haiku skaitymai

Mažvydo progimnazijos pradinukai ir vyresnių klasių moksleiviai padainavo japoniškų dainų.

Vyt. Dumčius paskelbė respublikinio haiku konkurso „Valtys kopose“ tema Gintaras laureatus, bet į šventę teatvyko tik du: šiuolaikinio haiku kategorijoje III vietos laimėtoja LIUDA LIAUDANSKAITĖ ir II vietos laimėtoja RITA MOCKELIŪNIENĖ. Jos skaitė savo trieilius. Vedėjui pasiūlius čia pat sukurti haiku, darbo ėmėsi poetas ir dramaturgas Arvydas Daškus bei jaunasis kūrėjas Darius Rėkis, vėliau prie jų prisijungė ir Goda Evans, Albertas Stašinskas. Autoriai sukurtus haiku parskaitė. Vėliau praėjusių metų konkurso atrinkti haiku buvo iškabinti Saulės laikrodžio kiemelyje ant virvės.

This slideshow requires JavaScript.

V diena. Svečių vakaras

Dalyvavo: viešnia iš Baltarusijos Sabina Brilo, jos eilių vertėjas į lietuvių kalbą Gintaras Grajauskas, Kaliningrado rašytojų organizacijos vadovas Boris Bartfeld, poetai Sergej Michailov ir Natalija Polynica.

 

This slideshow requires JavaScript.

VI diena. Atminimo lentos P. Dreviniui atidengimas prie namo Kretingos g. 55

Prie namo Kretingos 55, atidengta atminimo lenta poetui Pauliui Dreviniui. Dalyvavo aktorius ir režisierius Sigutis Jačėnas, aktorius Aleksandras Šimanskis, poetas Alfonsas Jonas Navickas, lentos autorius Adomas Skiezgilas. Prisimintas poetas, deklamuojamos jos eilės bei dainuojamos jo tekstais sukurtos dainos.

This slideshow requires JavaScript.

 

Baigiamasis Poezijos pavasario vakaras

Poetams talkino Vydūno gimnazijos klasikinių gitarų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Remigijaus Mockaus

Dalyvavo:

 1. Dainius Gintalas
 2. Jean Baptiste-Cabaud  – Prancūzija
 3. Maurilio de Miguel Lapuente  – Ispanija/Italija
 4. Dovilė Kuzminskaitė
 5. Aivaras Veiknys
 6. Ramūnas Abukevičius
 7. Palmyra Mikėnaitė
 8. Dalia Tamošauskaitė
 9. Rita Kairienė
 10. Natalija Lajauskienė
 11. Dainius Sobeckis
 12. Sabina Brilo – Baltarusija
 13. Daiva Molytė
 14. Jūratė Sučylaitė
 15. Jonas Kantautas
 16. Arvydas Daškus
 17. Sergej Michailov – Rusija
 18. Natalija Polynica – Rusija
 19. Tatjana Černych
 20. Valentin Ševerdov
 21. Albertas Stašinskas

This slideshow requires JavaScript.

 


 

 poez2Poezijos pavasaris 2015m. Klaipėdoje

Eilė/nr Data Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas asmuo Pastabos
1. Gegužės 21 d. Poetų išvyka į Kauną Maironio gimnazijoje 12 val.
Čečėnijos aikštėje 18 val.
Juozas Šikšnelis Būtina skubi registracija
2. Gegužės 25 d. 15 val. Tegul eilės liejasi laisvai Popietė I.Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje Rita Šneiderienė Registracija prieš pat renginį
3. Gegužės 26 d. 17 va. Mažųjų eilės I.Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje Nijolė Kepenienė
4. Gegužės 27 d. 17 val. Išėjusiems Skulptūrų parke Sondra Simonaitienė
sondrajone@gmail.com
skulpturu.parkas@mlimuziejus.lt
Pageidautina išankstinė registracija
5. Gegužės 28 d. 16 val. Trumpai drūtai Haiku skaitymai I.Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje Vytautas Dumčius
5. Gegužės 29 d. 17 val. Svečių vakaras I.Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje Juozas Šikšnelis
6. Gegužės 30 d. 12 val. Pauliaus Drevinio skaitymai atidengiant atminimo lentą Kretingos g.55, Klaipėda Juozas Šikšnelis
7. Gegužės 30 d. 16 val. Baigiamieji PoPa skaitymai I.Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje Juozas Šikšnelis Pageidautina skyriaus poetų išankstinė registracija

 

_DSC00162015 m. sausio 23 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje 29 –oji I. Simonaitytės literatūrinė premija buvo įteikta rašytojui, prof. Rokui Flick

Dalyvavo:
Laureatas Rokas Flick, premijos mecenatas UAB „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas Rimantas Cibauskas.
Kalbėjo literatūrologai Jovita Saulėnienė ir Marijus Šidlauskas, ištraukas iš romano skaitė aktorė Regina Arbačiauskaitė, fleita grojo Gabija Kochanskaitė. Vakarą vedė Juozas Šikšnelis.

 

This slideshow requires JavaScript.

 


 

Akimirkos iš “Proza skaitoma rudenį“ renginių :

This slideshow requires JavaScript.


“Vardas debesies” sutiktuvės vyko kovo 26 d. Gerlacho palėpėje, dalyvavo autorė Dalia Bielskytė, Juozas Šikšnelis, literatūrologas Marijus Šidlauskas, knygos redaktorė Eglė Bielskytė, knygos dailininkas Arūnas Juozapaitis, knygos mecenatas Saulius Jokužys, tekstus skaitė „Apeirono“ teatro aktorės. Muzikavo maestro – Saulius Šiaučiulis.

This slideshow requires JavaScript.

***

Elenos Karnauskaitės kūrybos vakaras vyko kovo 27 d. Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje. Buvo pristatytas Elenos Karnauskaitės poezijos rinkinys “Užpustomi“.

Dalyvavo poetė Elena Karnauskaitė, literatūrologas Marijus Šidlauskas. Vakarą moderavo Gitana Gugevičiūtė. Muzikavo Rima Moisejeva (smuikas) ir Jana Aleknavičienė (fortepijonas).

 

This slideshow requires JavaScript.

***
Paskelbtas 2013 metų Ievos Simonaitytės premijos laureatas

1987 m. Klaipėdos raj. “Jaunosios gvardijos“ kolūkis ir LRS Klaipėdos skyrius įsteigė I.Simonaitytės premiją.
I. Simonaitytės premijos laureatas pagal tradiciją paskelbiamas artėjant rašytojos gimtadieniui – sausio 23 d. ir apdovanojamas Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje.
1996 metais premijos rėmimą perėmė Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius pasirašę kūrybinio bendradarbiavimo sutartį.
2011 m. I.Simonaitytės biblioteka ir UAB „Mūsų laikas“ pasirašė penkerių metų rašytojos premijos rėmimo sutartį.
2014 metų sausio 23 d. buvo paskelbtas 28 – asis Ievos Simonaitytės premijos laureatas. Juo tapo poetė Daiva Molytė – Lukauskienė už knygą „Baltojo kiro giesmynai“, kurią 2012 m. išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Iškilmėse apie laureatės kūrybą kalbėjo literatūrologė Jovita Saulėnienė. Aktorius Aleksandras Šimanskis skaitė eiles. Dainavo Nidos kultūros ir turizmo centro folkloro ansamblis „Giedružė“. Premiją įteikė mecenatas UAB „Mūsų laikas“ valdybos pirmininkas Rimantas Cibauskas.

This slideshow requires JavaScript.


2 mintys apie “Įvykiai 2015

  Ramunė Vakarė pasakė:
  2015-01-13 16:18

  Smagus ir gražūs Jūs visi, nuotaikingieji gintarų ieškotojai. Jums net Pamario vėjai nebaisūs, ką bekalbėt apie haiku 🙂

  Virginija pasakė:
  2014-05-01 11:47

  Labai patiko pasakojimas apie haiku atsiradimą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s