Konkurso sąlygos

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius ir Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka skelbia konkursą eilėraščio, skirto poetei Onutei Dovidavičiūtei Pučeniai atminti. Konkurso moto:

Aš noriu gyventi tik čia,

Kur jūra marias audroj šaukia

Konkurse gali dalyvauti tik Neringos miesto kūrėjai, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir kūrybinės patirties. Eilėraščius, pasirašytus slapyvardžiu, siųsti adresu klrasytojai@gmail.com iki 2017 m. balandžio 30d. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti gegužės mėn. per Poezijos pavasarį Juodkrantėje vyksiančius Onutės Dovidavičiūtės Pučenios skaitymus.

Dėmesio!!!

Keičiamos konkurso sąlygos.

Konkurse „Aš noriu gyventi tik čia…“ gali dalyvauti visi norintys, o ne vien Neringos gyventojai.

Reklama