Haiku konkurso rezultatai. Šiuolaikinis haiku

RESPUBLIKINIO HAIKU KONKURSO „Valtys kopose 2018“ (tema „Jūržolės“) REZULTATAI

ŠIUOLAIKINIO  HAIKU KATEGORIJA

I vieta

AUDREOLĖ PIVORĖ
tolstantis krantas…
jūros žolėse pasilieka
mėnulio šviesa

II vieta

MARIJA RASTUPKEVIČIŪTĖ
Dviese
Bangose tarp jūržolių –
Ji ir pilnatis

III vieta

VIRGINIJA RUŠKIENĖ
Žilsta jūržolė
apverstoje valtyje –
vualis našlei.

KOMISIJOS ATRINKTI 2018 m. KONKURSO ŠIUOLAIKINIS HAIKU

ANDRIUS LUNECKAS
saulė žybtelėjo
ir vėl susipainiojo
jūržolėse

PRANAS VAIČAITIS

vaiko žvilgsnis
į dumbluotą lentą
sudužęs laivas

JŪRATĖ NORVAIŠIENĖ

žaisliniame kibirėlyje
pažadas dovanoti
jūrą

NIJOLĖ KERUŠAUSKIENĖ

šokančios jūržolės
snaudžia smėly tarp riedulių
sugulę uotai
…..
atoslūgio juosta
kapstosi tarp jūržolių
keturios varnos

JŪRATĖ SUČYLAITĖ

Paukščio pėdoje –
jūržolės svogūnėlis.
Sklaidosi rūkas.

MARIJA RASTUPKEVIČIŪTĖ

Mėnesienoje
Jūržolių atolą džiausto
Šienpjoviai

Nurimo jūra
Kranto smėlyje
Neišsipildžiusios viltys

ORINTA  JANULIONYTĖ

Vandenyno dugnas
Aukso žvynai žybsi
Juodų dumblių glėbyje

DANUTĖ BATISIENĖ

Leidžiasi saulė
Įsismarkavo vakaris
Kvepia jūržolėm

Jūržolių atole
Stryksi jūros arkliukas
Nepasiklydęs

Be vėjo
Dugno srovėse supasi
Jūržolių pieva

LAIMIS RUŠKYS
Sirenos giesmė.
Gęsta dumbliuose
kapitono pypkė.

DANGUOLĖ PALMAITIENĖ

Artinasi audra.
Jūržoles smėlio pilyje
Slepia vaikai.

ALEKSANDRAS SAKAS

Eisim, broliukai!
Dugno žolynuos turim
Brydę praminti.