Haiku konkurso nuostatai

2016 m. respublikinio haiku konkurso „Valtys kopose” nuostatai

Konkurso tema: Kriauklė

Tikslai:

 • Skatinti žmones domėtis japonų kultūra ir menu;
 • Populiarinti haiku poezijos žanrą Lietuvoje;
 • Ugdyti estetinį skonį bei skatinti kūrybiškumą.

Konkurso sąlygos:

 1. Konkursui tekstai gali būti pateikti dviejų kategorijų – klasikinių haiku ir šiuolaikinių haiku.
 2. Klasikinio haiku kriterijai – trys eilutės, griežtas skiemenų skaičius (5-7-5) eilutėje, būtinas sezoninis žodis, nurodantis metų laiką, nėra tropų.
 3. Šiuolaikinio haiku kriterijai – trys eilutės, laisvas skiemenų skaičius eilutėje, neprivalomas sezoninis žodis, nurodantis metų laiką, galimas atsargus tropų naudojimas.
 4. Vienas autorius gali dalyvauti abiejose dalyse arba pasirinktoje vienoje dalyje (t.y. pateikti nuo 1 iki 3 tekstų klasikinio haiku bei nuo 1 iki 3 tekstų šiuolaikinio haiku kategorijose).

Dalyviai:

Visi Lietuvos respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo ir religinių įsitikinimų.

Organizatoriai:

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, japonologas, vertėjas Vytautas Dumčius.

Partneriai:

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

Organizavimo tvarka:

 1. Dalyviai iki 2016 m. kovo 01 d. kviečiami užpildyti specialią anketą (Priedas 1) su haiku tekstais, esančią klrasytojai.wordpress.com , ir ją atsiųsti elektroniniu adresu: klrasytojai@gmail.com
 2. Konkursui turi būti pateikti 1 – 3 (abiejose kategorijose arba vienoje iš jų) nauji, pačių autorių sukurti, anksčiau niekur neskelbti haiku eilėraščiai.
 3. Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, vertinimo komisijai eilėraščiai bus pateikti užkoduoti.
 4. Vertinimo komisija iki 2016 m. kovo 21 d. išrenka I, II, ir III vietas (abiejose kategorijose) laimėjusius haiku eilėraščius.
 5. 2015 metų konkurso I-osios vietos laimėtojai pripažįstami konkurso svečiais. Jų eilėraščiai 2016 m. konkurse nevertinami.
 6. Tekstų nugalėtojų autoriai bus apdovanoti organizatorių diplomais ir atminimo dovanomis.

Vertinimo kriterijai:

 1. Eilėraščio atitikimas klasikinio arba šiuolaikinio haiku žanro reikalavimus.
 2. Savita temos interpretacija.
 3. Netikėtumo atskleidimas.
 4. Vaizdo ir emocijos dermė.
Reklama