Konkursai

Skelbiamas 2018 m. Pirmosios knygos konkursas

Posted on Updated on

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos skelbiamas „Pirmosios knygos“ konkursas – galimybė išleisti pirmąją savo knygą. Tradiciškai kasmet išrenkama ir išleidžiama po vieną geriausią prozos ir poezijos knygą.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos skelbiamo pirmosios knygos (poezijos ir prozos) 2018 metų konkurse dalyvaujančiųjų rankraščius komisija vertins anonimiškai, tai reiškia, jog rankraštyje neturi atsispindėti autoriaus vardas ir pavardė, dosjė ir kontaktai konkursui pateikiami atskirame lape.

Konkurso sąlygos:

  1. Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35-erių metų rašytojai, kurie dar nėra išleidę savo knygų.
  2. Teikiamo kūrinio apimtis turi būti 2–5 autoriniai lankai (autorinis poezijos lankas – 700 eilučių, prozos lankas – 40 000 ženklų su tarpais).
  3. Konkursui reikia pateikti 3 egzempliorius kompiuteriu surinkto ir atspausdinto teksto. Kūrinio puslapiai turi būti numeruoti, susegti į segtuvus.
  4. Kartu su kūriniais, atskirame lape, prašome pateikti trumpas žinias apie save, taip pat nurodyti savo gimimo datą ir kontaktinius duomenis. Dosjė lapo prie rankraščių nesegti.

Rankraščių priėmimas vyks 2018 metų vasario 5-9 dienomis, adresu K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungoje įsikūrusiame leidyklos knygynėlyje, arba paštu. Rankraštis laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė priėmimo diena.

Kūrinius vertins Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sudaryta komisija. Dvi geriausias pirmąsias knygas išleis Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Konkurso laimėtojai bus paskelbti Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos internetiniame puslapyje www.rsleidykla.lt, o laimėtojai informuoti asmeniškai. Kitų konkurso dalyvių kūrybos leidykla nekomentuoja, rankraščių negrąžina.

Kilus klausimams dėl konkurso sąlygų kreiptis telefonu 852121433, arba prekyba@rsleidykla.lt

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos informacija


Reklama

Haiku 011-020

Posted on Updated on

011

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Dovanoja dangui
Kamuolį dūmų
Smilkstanti pušis.

Haiku 2 

Rasos karoliukai
Užkloja žemę.
Jais pasipuošiu kojas.

Haiku 3       

Ryto brėkšmas.
Nyksta nakties veidas.
Lieka jos vėsios pėdos.


012

Prabėgo vaikystė

Nulūžo smilgos

Pagauta jaunystė


013

Skuodžia vasara

Pakėlusi galvą

Apsiavusi rasą


014

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Žuvies nugara
Švyst- praplaukia jūržolės.
Potvynio kelias.

Haiku 2

Žaidžiu jūržole.
Dengiuosi žąsies oda.
Dar ne vasara.

Haiku 3

Dviejų nekalbadienis.
Trakšt! Perkerpa tylą
Žiemos jūržolė.


015

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Ledinis vanduo.
Žvilgt: jūržolė pražysta
mūsų delnuose.

Haiku 2

Rudens vakaras.
Glostau dumbliną valtį…
ak, tuščią valtį.

Haiku 3

Šąla. Priglundu.
Tu kvepi jūržolėmis
ir šviežia žuvim.

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

Laminarija
riša jūrinį mazgą
ant mūsų rankų.

Haiku 2

Žilsta jūržolė
apverstoje valtyje –
vualis našlei.

Haiku 3

Darausi kaukę.
Slepiu po dumbliais veidą
Pati nuo savęs.


016

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Audros blaškomas paukštis.
Jūržolės bangose.
Užmerkiu akis.

Haiku 2

Kas gi perpras šį reginį?
Japoniškos jūržolės
pilkoje Lietuvos pusnyje.