Haiku 2017

Haiku 031-040

Posted on Updated on

031

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Paukčio pėdoje-
jūržolės svogūnėlis.
Sklaidosi rūkas.

Haiku 2

Smėly uotai miega
Jūržolės šoka šalia.
Vėjas ašaras renka.

Haiku 3

Baltas stalas,
jūržolių salotos.
Kopos eina artyn.

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Jūržolė žalia
suledėjusiam krante.
Atšyla akys.

Haiku 2

Jūržolės šildos
Įsaulėje, ant akmens,
budina meilę.

Haiku 3

Krūmai nurengti.
Smėlis užžeria pėdas.
Jūržolė maudos.


032

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

apaugo jūržolėm
seniai sugriauta
Jūratės pilis


033

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

vaiko žvilgsnis
į dumbluotą lentą
sudužęs laivas

Haiku 2

jūržolių dubuo
tavo pėdos apsuptos
žydinčio vandens

Haiku 3

vaikystės draugė
ežere renku dumblius
veido kaukei


034

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

 “Dvi pusės“ 

Dangaus šviesoje,
Amžinoje kančioje
Ir laimė, ir ne.

 “Prabėgęs laikas“ 

Dar pasižvalgyk,
Kalneliu vienu nučiuožk,
Vaikystei mojuok.


035

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

 „Gyvenimas“

Eina porelė.
Kelmai niekur nelekia,
Visados vietoj.


 036

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

 „Turtai“

Elgeta gavo
Pinigų, skanios duonos.
Apgaudinėjo.

  „Meška ir liūtas“

Meška ir liūtas
Gyvena zoologijos sode.
Jie yra plėšrūnai.

„Gyvatėlytė“

Gyveno kartą
Graži ir labai ilga
Gyvatėlytė.


037

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

 „Gyvenimas“

Saulė, Mėnulis,
Žėmė, Žolė, Sveikata,
Meilė ir Laimė.


038

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

„Apie vaisius“

Obuolys skanus,
Bananas dar skanesnis,
Kriaušė graži.


039

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

„Geras botagas“

Ieškai protingo
Žmogaus gero botago,
Nesidžiauk radęs.

 „Nematyk blogo“

Baisiai padarė:
Muštas nemuštą nešą,
Blogo nemato.

„Karalius“

Karaliai turi
Akyse ir širdyje.
Tokia yra mada.


040

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis (pabraukti tinkamą)

Haiku 1

„Skola“

Gera skolintis,
Grąžinti išmintingiau.
Nebus rūpesčių.

 

Reklama

Haiku 001-010

Posted on Updated on

001

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Suledyjusios
Jūržolės laukia
Kol ji pasakys.

Haiku 2

Jūržolės krante
Degančiam saulės smėly
Kojos įmerktos.

Haiku 3

Jūra amžina
Lapams krentant į smėlį
Jūržolės nemiršta.


002

Haiku: šiuolaikinis

Haiku 1
ateistas
bažnyčios varpai daužo
kudlotą šunį
davatka verkia

Haiku 2

tyla
karvidėse
mėgdžioja pavasarį

Haiku 3

skardinė žuvų
sulūžusi meškerė
plaukia fleškutė


003

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1
Jūržolių pinklės
raizgo gintarinę šviesą.
Vasaros šėlsmas nutolsta.

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Jūržolių kvapas
mena Baltijos gaivą
vasaros žingsniuos.


004

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

jūržolių žalia
renkuosi akių spalvą
vienam vakarui

Haiku 2

veidu į vėją
meta bangos jūržoles
be atsakymų

Haiku 3

ach gyvenimas
kur smėlio pilis ryte
tik jūros žolės

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

žaisliniame kibirėlyje
pažadas dovanoti
jūrą

Haiku 2

tokie skirtingi
kapstosi jūržolėse
žuvėdros ir žmonės

Haiku 3

kiek nedaug
tinklo akyse
vėjas ir jūržolės


005

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

Mamos skydliaukė –
Voratinklis kopoje
Klykia jūržolių.

Haiku 2

Užmigo Jūratė
Jūržolių grotų kape.
Kuršiai išplaukia.
Negrįžtamai.

Haiku 3

Karo pabėgėlių
Pripučiamos valtys
Ritosi kiaurą naktį…
Skenduolė jūržolėse.

Haiku kategorija: 3 klasikiniai.

Haiku 1

Druska ir žolė,
Jūra vis neša paukščius.
Po gabalėlį.

Haiku 2

Jūržoles plėšo
Žiaurios vėtros šiaurinės…
Priglaudžiu dukrą.

Haiku 3

Laivas seklumoj,
Ledijančios jūržolės.
Išverktos akys.


006

Haiku kategorija: klasikinis, šiuolaikinis

Haiku 1   

Mėnesienoje
Jūržolių atolą džiausto
Šienpjoviai

Haiku 2 

Nurimo jūra
Kranto smėlyje
Neišsipildžiusios viltys

Haiku 3   

Dviese
Bangose tarp jūržolių –
Ji ir pilnatis


007
Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Gintarai krante
į saulę žvelgia
saulė juose

Haiku 2

Vėjas šukuoja plaukus
jūržolės velias tarp pirštų
traukia į jūrą

Haiku 3

Jūra
delne gintarai
rojuje šventasis išmeldžia Dievą
grįžta lietuviai į Lietuvą


008

Haiku kategorija: šiuolaikinis 

Haiku 1

Japonija. Suši.
Pajuntu oanori skonį…
Užsisvajojau!

Haiku 2

Pamečiau žiedą.
Nugrimzdo jūržolių glėbin,
Kaip tavo meilė…


009

Haiku 1 

Leidžiasi saulė
Įsismarkavo vakaris
Kvepia jūržolėm

Haiku 2

Jūržolių atole
Stryksi jūros arkliukas
Nepasiklydęs

Haiku 3

Be vėjo
Dugno srovėse supasi
Jūržolių pieva

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 4

Nurimo audra
Po kojomis jūržolės
Atsisveikinam


010

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1:

fitoplanktonas
godžiai košia banginis
mėnulio taką

Haiku 2

Hinamacuri
iššūkis tik močiutei
temaki sušis

Haiku 3

jūros pakrantė
žuvų ir dumblių kvapas
kaime po smėliu