DĖMESIO KONKURSAS

Paskelbta

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius skelbia trumpo prozos kūrinio konkursą

Vištidėje nė su žiburiu nerasi paukščių pieno

(Juozas Šikšnelis)

Pageidautina kūrinio apimtis neturi viršyti 1pusl. Siųsti adresu: klrasytojai@gmail.com iki lapkričio 22 d.

Rašiniai atsiųsti Word‘o formatu bus publikuojami rašytojų tinklapyje  https://klrasytojai.wordpress.com/

Lapkr. 27 d. komisija paskelbs laureatus.