Haiku 011-020

Posted on Updated on

011

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Dovanoja dangui
Kamuolį dūmų
Smilkstanti pušis.

Haiku 2 

Rasos karoliukai
Užkloja žemę.
Jais pasipuošiu kojas.

Haiku 3       

Ryto brėkšmas.
Nyksta nakties veidas.
Lieka jos vėsios pėdos.


012

Prabėgo vaikystė

Nulūžo smilgos

Pagauta jaunystė


013

Skuodžia vasara

Pakėlusi galvą

Apsiavusi rasą


014

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Žuvies nugara
Švyst- praplaukia jūržolės.
Potvynio kelias.

Haiku 2

Žaidžiu jūržole.
Dengiuosi žąsies oda.
Dar ne vasara.

Haiku 3

Dviejų nekalbadienis.
Trakšt! Perkerpa tylą
Žiemos jūržolė.


015

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

Ledinis vanduo.
Žvilgt: jūržolė pražysta
mūsų delnuose.

Haiku 2

Rudens vakaras.
Glostau dumbliną valtį…
ak, tuščią valtį.

Haiku 3

Šąla. Priglundu.
Tu kvepi jūržolėmis
ir šviežia žuvim.

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

Laminarija
riša jūrinį mazgą
ant mūsų rankų.

Haiku 2

Žilsta jūržolė
apverstoje valtyje –
vualis našlei.

Haiku 3

Darausi kaukę.
Slepiu po dumbliais veidą
Pati nuo savęs.


016

Haiku kategorija:  šiuolaikinis

Haiku 1

Audros blaškomas paukštis.
Jūržolės bangose.
Užmerkiu akis.

Haiku 2

Kas gi perpras šį reginį?
Japoniškos jūržolės
pilkoje Lietuvos pusnyje.


017

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

jūržolių gaiva
vidurvasario naktį
žvaigždes vėsina

Haiku 2

žydi jūržolės
ratilais skaidrios žuvys
rudenį lydi

Haiku 3

žiemos glėbyje
jūržolių žalias kasas
sapnuos undinės


018

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

vasaros diena
siūbuoja jūržolėse
negyva žuvis

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

saulė žybtelėjo
ir vėl susipainiojo
jūržolėse

Haiku 2
jūržolėse
jūrų arkliukai
kaip pakabinti


019

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

kvepia jūržolėm
susėdę šimtamečiai
akmenų sode

Haiku 2

senolės rankoj
ryšulėlis jūržolių
gelmės paslaptis

Haiku 3

šukuoja vėjas
ant prekystalio žoles
kvepia jūrdugniu

Haiku kategorija: Šiuolaikinis

Haiku 1

jūržolių kupstas
medžio nuolauža
klausiantis žvilgsnis

Haiku 2

stiklo šukė
jūržolėse
negirdėt žingsnių…

Haiku 3

žalios jūržolės
vaikai pakrantėje
saulėkaita


020

Haiku kategorija: klasikinis

Haiku 1

jūros plaukuose
žybteli gintariukai –
pavasarėja

Haiku 2

sena pasaka…
skalauja smėlio pilį
senos jūržolės

Haiku 3

jūros kopūstai
ir vasaros vakaras
vienodo skonio

Haiku kategorija: šiuolaikinis

Haiku 1

tolstantis krantas…
jūros žolėse pasilieka
mėnulio šviesa

Haiku 2

senos jūržolės
vaiko nuglostytos
dovanoja gintarus

Haiku 3

vandenyno uolos!
vilnija žolių spalvos
keliautojo akyse

 

 

 

 

Reklama