Naujienos

Poezijos pavasario Klaipėdoje 2019 atidarymo akimirkos

Nuotraukų autorius Eugenijus Macius

This slideshow requires JavaScript.


Eiles skaitė:  Alfonsas Jonas Navickas, Jūratė Sučylaitė, Edmundas Atkočiūnas, Aktoriai: Regina Arbačiauskaitė, Aleksandras Šimanskis

Grojo prof. Pranas Narušis

Nuotraukų autorius Eugenijus Macius

This slideshow requires JavaScript.


Skulptūrų parke eiles skaitė:

Dalia Tamošauskaitė, Jonas Baltokas, Alfonsas Navickas, Nijolė Kepenienė, Jūratė Sučylaitė, Julius Žėkas, Dainius Sobeckis, Valdas Jencius, Gerda Jankevičiūtė, Vytautas Navakauskas, Aleksandra Zakaraitė-Navakauskienė, Daiva Molytė-Lukauskienė, Viktorija Miliauskaitė, Mamertas Čiplys, Ieva Modgabytė, Edita Mira, Viktorija Šamrina, Rita Kairienė, Sondra Simana.

Grojo Karolis (gitara).

Nuotraukų autorius Eugenijus Macius

This slideshow requires JavaScript.


Onutės Dovidavičiūtės skaitymuose Juodkrantėje dalyvavo:
Jūratė Sučylaitė, Danielius Milašauskas, Dainius Sobeckis, Arūnas Balna

Nuotraukų iš Juodkrantės autorius Aivaras Motuzas.

This slideshow requires JavaScript.


Poezijos pavasaris ant kavinės stogo.

Nuotraukų autorius Eugenijus Macius

 


Mosėdyje eiles skaitė: Dainius Sobeckis, Danielius Milušauskas, Jūratė Sučylaitė, Darius Rėkis, Rita Latvėnaitė, Skuodo literatų klubo nariai

Nuotraukų iš Mosėdžio autorė – Hale Kaska.


Poezijos pavasaris laive.

Nuotraukų autorius Eugenijus Macius

This slideshow requires JavaScript.


Baigiamieji skaitymai.

Dalyvavo: Antanas A. Jonynas, Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Aistis Žekevičius (vertė indų poeto kūrinius), H. S. Shivaprakash (Indija), Simonas Bernotas, Gytis Norvilas, Indrė Valantinaitė. Alfonsas Jonas Navickas, Nijolė Kepenienė, Danielė Ercevil, Sigitas Poškus, Borsis Bartfeld, Viačeslav Karpenko (abu Rusija), Kšištov Šatravski (Lenkija) Dalia Tamošauskaitė, Clandestinus

Moderavo Juozas Šikšnelis ir Antanas A. Jonynas

Nuotraukų autorius Eugenijus Macius

This slideshow requires JavaScript.


 

 


Poezijos pavasaris Klaipėdoje 2019 m.

Eilė Data Laikas Renginio pavadinimas                        Vieta Kas atsakingas Registracija
1. Gegužės 20 12 val. Pauliaus Drevinio 100 – mečiui skirti skaitymai prie atminimo lenta pažymėto namo

 

Kretingos gatvė Nr. 55,

Klaipėda

Juozas Šikšnelis Juozas.siksnelis@klavb.lt
2. Gegužės 20 16 val. „Eilės liejasi laisvai“ I.Simonaitytės bibliotekos mažasis kiemelis

(H. Manto 25, Klaipėda)

 

Rita Šneiderienė ritasneid@gmail.com

 

3. Gegužės 21 17 val. Vyt. Brenciaus skaitymai Vaclovo Into sodyba, Akmenų g. 28, Mosėdis)

 

Dainius Sobeckis daiso@inbox.lt
4. Gegužės 22 17 val. Išėjusiems Skulptūrų parkas (Tarp K. Donelaičio, Liepų, Trilapio ir S. Daukanto g. Klaipėda) 

 

Sondra Simanaitienė sondrajone@gmail.com>
5. Gegužės 23 17 val. Aš noriu gyventi tik čia Onutės Dovidavičiūtės Pučenios skaitymai Liudviko Rėzos kultūros centro kiemelis(L. Rėzos g.8B, Juodkrantė Dainius Sobeckis daiso@inbox.lt
6. Gegužės 24 16 val. Žodis – garsas – vanduo Skaitymai ant MEAT LOVERS kavinės stogo (Danės g. 1,, Klaipėda)

 

Nijolė Kepenienė kepeniene@yahoo.com
7. Gegužės 25 12 val. Eilės marioms ir jūrai Skaitymai laive Juozas Šikšnelis juozas.siksnelis@klavb.lt
8. Gegužės 25 16 val. Baigiamieji skaitymai I.Simonaitytės bibliotekos mažasis kiemelis

(H. Manto 25, Klaipėda)

 

Juozas Šikšnelis juozas.siksnelis@klavb.lt

Dėmesio konkursas

 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka skelbia konkursą 500 Eur stipendijai bei trijų savaičių rezidencijai Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre (Skruzdynės 9, Nida). Stipendijos mecenatas – Neringos savivaldybė. Rezidentas privalo sukurti esė žanro kūrinį apie Neringos kraštą, gamtą, žmones bei surengti keletą savo kūrybos vakarų miesto bendruomenei. Rezidavimo laikotarpis rugsėjo 16 – spalio 6 d.

Laisvos formos paraiškų stipendijai gauti, nurodant narystę Rašytojų sąjungoje ir savo kūrybinius pasiekimus, laukiame iki š. m. liepos 1 d. adresu juozas.siksnelis@klavb.lt

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš Neringos savivaldybės bei I.Simonaitytės bibliotekos atstovų.


Almanachas „Baltija“ pasitiktas lapkričio 28 d. Gerlacho palėpeje, diriguojant sudarytojams Sondrai Simanaitienei, Juozui Šikšneliui ir skambant autorių skaitomiems kūriniams, kurie buvo jame publikuoti. Šį kartą autorių susirinko tiek daug, kad prozininkams neliko laiko ir jie neturėjo progos paskaityti savo kūrybos. Sutikimą vainikavo vieno iš autorių Alvydo Stalaučinskio pasirodymas kitokiame amplua  – kaip bardo, kartu su Jonu Baltoku jis padainavo keletą savo kūrybos dainų.

This slideshow requires JavaScript.


Proza perskaityta…

Lapkričio 12 – 16 d.d. Klaipėda skaitė prozą. Tiksliau ją skaitė rašytojai. Skaitė mokyklose: Smeltės progimnazijoje, Baltijos, Aukuro, Vetrungės,  Aitvaro, H.Zudermano, Žemynos gimnazijose, bibliotekose: Švekšnos, Gargždų, I.Simonaitytės. Miestiečiai ir kolegos rašytojai sveikino Vytautą Čepą jo jubiliejiniame vakare „3P“, kuriame skambėjo nuotaikinga Žygimanto Laurinavičiaus akordeono muzika bei jubiliato mėgstamos eilės, deklamuojamos aktorių Reginos Šaltenytės ir Rimanto Pelakausko, o vakaro vedėjas Juozas Šikšnelis skelbė viktoriną: atspėti  eilių autorių. Publika ne visą laiką susidorodavo su užduotimi reikėjo ir pasufleruoti. Atspėjusieji buvo apdovanoti vertingais leidiniais.

Rašytojai varžėsi trumpo rašinio konkurse „Po saule keičiasi tik laikas“. Visi konkursui pateikti rašiniai publikuoti Klaipėdos rašytojų tinklapyje. Daugiausia internautų simpatijų surinko Mindaugas Jonušas, jam ir buvo įteikta šventės Europremija, komisijos sprendimu Vieno banknoto premijos nusipelnė rašytoja Daiva Molytė Lukauskienė. Paskatinamąsias premijas laimėjo Oleg Gluškin ir Dalia Tamošauskaitė.

Baigiamajame vakare kūrybą skaitė konkurso dalyviai, klaipėdiškiai prozininkai D.Sobeckis, R.Kairienė, N.Kepenienė, A, Kuklys, svečias iš Vilniaus L.Degėsys, iš Estijos Rett Kudu, iš Karaliaučiaus Oleg Gluškin ir Boris Bartfeld.

Proza perskaityta, rašytojai grįžo prie stalų rašyti naujų kūrinių, skaitytojai laukia kitų metų rudens, kai Klaipėdoje vėl bus skaitoma proza.

Europremija “Laikas – ristūnas žirgas“ M.Jonušas,

Vieno banknote premija – “Ieškoti įkvėpimo“ – D.Molytė Lukauskienė,

I paskatinamoji – “Tilzickiji mir“Oleg Gluškin,

II paskatinamoji “Maratonas“ – Dalia Tamošauskaitė.

Foto B.Bartfeld ir E.Macius:

This slideshow requires JavaScript. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius skelbia trumpo prozos teksto (1 lapas, maximum – 2) konkursą.  Moto:  Po saule keičiasi tik laikas

Tekstus siųsti adresu klrasytojai@gmail.com iki šių metų lapkričio 15 d.

Kūriniai publikuojami Klaipėdos rašytojų tinklapyje https://klrasytojai.wordpress.com/

Už juos galima balsuoti internetu, daugiausia internautų balsų surinkęs autorius bus apdovanotas Europremija

Visus kūrinius vertins komisija. Geriausio kūrinio autorius pelnys Vieno banknoto premiją

Kurkite ir laimėkite


LRS Klaipėdos skyriaus projektas „Trys eilutės – gili prasmė. Haiku kūrybinės dirbtuvės“. Žr.: https://tvrc.lt/veiklos/16-projektas-trys-eilutes.html

 


Spalio 12 d. Telšiuose, šalia Žemaitės gimnazijos, atidengtas skulptoriaus Gedimino Karaliaus paminklas poetui Vytautui Mačerniui.

Nuotraukose grupė klaipėdiečių rašytojų, dalyvavusių paminklo atidengime:


POEZIJOS PAVASARIS 2018

2018 m. Poezijos pavasario metu buvo organizuoti 9 renginiai Klaipėdoje ir regione. Eiles skaitė pusšimtis poetų, jų klausėsi arti tūkstančio klausytojų. Vaizdeliai iš poetinių skaitymų:

This slideshow requires JavaScript.

 


2018 m. Poezijos pavasario renginiai Klaipėdoje

 

7 d. Vakaras P su aktoriais Baliu Ivanausku ir Artūru Dubaka bei Gintaro Grajausko poezija mokykloje;

18 val. I.Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje;

13 d. 17 val. Poezijos pavasario Atidarymas Teatro aikštėje;

14 d. 15 val. Eilės liejasi laisvai. Skaitymai I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje (H.Manto 25);

17 d. 17.30 val. Onutės Dovidavičiūtes Pučenios skaitymai Juodkrantėje. Liudviko Rėzos kultūros centras L. Rėzos 8;

22 d. 17 val. Brenciaus skaitymai Mosėdyje. Kęstučio g-vė 4;

24 d. 17.30 val. Išėjusiems negrįžti. Skulptūrų parkas. K. Donelaičio 68;

25 d. 16 val. Slemas ir kitokie skaitymai Meat lovers pub stogas (Danės g.1 (Šiaurinis ragas – Senoji Perkėla);

26 d. 12 val. Eilės marioms ir uostui. Skaitymai laive KAMITA;

16 val. Baigiamieji skaitymai I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje (H.Manto 25).


RESPUBLIKINIO HAIKU KONKURSO  „Valtys kopose 2018“ (tema „Jūržolės“) REZULTATAI

KLASIKINIO HAIKU KATEGORIJA

I vieta

DANUTĖ MORKŪNIENĖ
Fitoplanktonas
godžiai košia banginis
mėnulio taką

II vieta

DANGUOLĖ PALMAITIENĖ
Rytmečio vėjas.
Jūržolėmis pakvimpa
Senas paveikslas

III vieta

GENOVAITĖ ŽIGUTIENĖ
Rudens dargana
Jūržolė pašiūrėje
Žaliuokės dygsta

KOMISIJOS ATRINKTI 2018 m. KONKURSE

KLASIKINIS HAIKU

AUDREOLĖ PIVORĖ
jūros kopūstai
ir vasaros vakaras
vienodo skonio

RITA MOCKELIŪNIENĖ
kvepia jūržolėm
susėdę šimtamečiai
akmenų sode

senolės rankoj
ryšulėlis jūržolių
gelmės paslaptis

JŪRATĖ NORVAIŠIENĖ
jūržolių žalia
renkuosi akių spalvą
vienam vakarui

veidu į vėją
meta bangos jūržoles
be atsakymų

ach gyvenimas
kur smėlio pilis ryte
tik jūros žolės

MINDAUGAS J. URBONAS
Druska ir žolė,
Jūra vis neša paukščius.
Po gabalėlį.

ANDRIUS LUNECKAS
vasaros diena
siūbuoja jūržolėse
negyva žuvis

VYKINTA PARČIAUSKAITĖ
Jūržolės krante
Degančiam saulės smėly
Kojos įmerktos.

ALICIJA  VALENTUKEVIČIŪTĖ
Žydi jūržolės
Ratilais skaidrios žuvys
Rudenį lydi

VIRGINIJA RUŠKIENĖ
Rudens vakaras
Glostau dumbliną valtį
Ak tuščią valtį

…..

Šąla. Priglundu.
Tu kvepi jūržolėmis
ir šviežia žuvim.

AUDRONĖ TELŠINSKIENĖ
Žuvies nugara
Švyst – praplaukia jūržolės.
Potvynio kelias.

JŪRATĖ SUČYLAITĖ
Jūržolė žalia
suledėjusiam krante.
Atšyla akys


ŠIUOLAIKINIO  HAIKU KATEGORIJA

I vieta

AUDREOLĖ PIVORĖ
tolstantis krantas…
jūros žolėse pasilieka
mėnulio šviesa

II vieta

MARIJA RASTUPKEVIČIŪTĖ
Dviese
Bangose tarp jūržolių –
Ji ir pilnatis

III vieta

VIRGINIJA RUŠKIENĖ
Žilsta jūržolė
apverstoje valtyje –
vualis našlei.

KOMISIJOS ATRINKTI 2018 m. KONKURSO ŠIUOLAIKINIS HAIKU

ANDRIUS LUNECKAS
saulė žybtelėjo
ir vėl susipainiojo
jūržolėse

PRANAS VAIČAITIS

vaiko žvilgsnis
į dumbluotą lentą
sudužęs laivas

JŪRATĖ NORVAIŠIENĖ

žaisliniame kibirėlyje
pažadas dovanoti
jūrą

NIJOLĖ KERUŠAUSKIENĖ

šokančios jūržolės
snaudžia smėly tarp riedulių
sugulę uotai
…..
atoslūgio juosta
kapstosi tarp jūržolių
keturios varnos

JŪRATĖ SUČYLAITĖ

Paukščio pėdoje –
jūržolės svogūnėlis.
Sklaidosi rūkas.

MARIJA RASTUPKEVIČIŪTĖ

Mėnesienoje
Jūržolių atolą džiausto
Šienpjoviai

Nurimo jūra
Kranto smėlyje
Neišsipildžiusios viltys

ORINTA  JANULIONYTĖ

Vandenyno dugnas
Aukso žvynai žybsi
Juodų dumblių glėbyje

DANUTĖ BATISIENĖ

Leidžiasi saulė
Įsismarkavo vakaris
Kvepia jūržolėm

Jūržolių atole
Stryksi jūros arkliukas
Nepasiklydęs

Be vėjo
Dugno srovėse supasi
Jūržolių pieva

LAIMIS RUŠKYS
Sirenos giesmė.
Gęsta dumbliuose
kapitono pypkė.

DANGUOLĖ PALMAITIENĖ

Artinasi audra.
Jūržoles smėlio pilyje
Slepia vaikai.

ALEKSANDRAS SAKAS

Eisim, broliukai!
Dugno žolynuos turim
Brydę praminti.

Reklama